Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar 
Ddydd Sadwrn 1af o Fedi 2018.

The Llandysul & District Agricultural Show will be on 
Saturday 1st September 2018.


 

DIOLCH | THANK YOU

Fe hoffai aelodau pwyllgor 2017 Sioe Llandysul ddiolch i galon i bawb a bu'n cynorthwyo gan weithio'n galed  gyda pharatoiadau'r sioe eleni gan sicrhau sioe llwyddiannus.

Hoffwn ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw fodd a hynny'n arbennig i'r stiwardiaid, noddwyr, ymwelwyr, stondinau masnach beirniaid a'r cystadleuwyr i gyd. Diolch yn fawr

 

Members of 2017 Llandysul show committee would like to thank everyone who helped to ensure a very successful show this year .

We wish to thanks all stewards, sponsors, judges, stall holders, visitors  and all  competitors. Thank you all very much.

Photos by Glyn Evans. 

at Hafod  Farm, Blaencillech, SA38 9HB (off New Castle Emlyn – Ffostrasol Road)

By kind permission of Messrs Ferraro

Ar nos Fawrth, Awst 22ain, 7yh 

 Croeso cynnes i bawb yn cynnwys aelodau a ffrindiau

On Tuesday, August 22nd, 7pm

Warm welcome to allIncluding YFC members and supporters

Stock judging Poster for Llandysul SHow 2017

Photos by Glyn Evans.

More photographs of Llandysul Show can be found on Glyn Evans' website www.ffotoimage.co.uk and Facebook pages: Ffotoimage and Glyn Evans.

Photos by Glyn Evans.

More photographs of Llandysul Show can be found on Glyn Evans' website www.ffotoimage.co.uk and Facebook pages: Ffotoimage and Glyn Evans.

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch
Llandysul and District Agricultural Show

Ysgrifenyddes / Secretary
Beth Davies, Tynewydd, Gorrig, Llandysul.
Tel/Fax: 01559 362850; Mobile:07901 716957; Email: bethan@cd1340.f9.co.uk

Go to top