skip to main content

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar ddydd Sadwrn Medi 7fed 2024

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Cysylltu

Please send all correspondence to:

Ysgrifenyddes— Beth Davies, Tynewydd, Gorrig, Llandysul.

Ffôn / Facs: 01559 362850;
Ffôn Symudol:  07901 716957;
E-bost: bethan@cd1340.f9.co.uk.

Lleoliad

Meysydd Hengae, Saron SA44 5DP
(Benthycwyd  Mr & Mrs Angus Wyse a Mr & Mrs John Marks)