skip to main content

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar ddydd Sadwrn Medi 7fed 2024

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Stondinau Bwyd a Chrefft 

Gwahoddir cynhyrchwyr i ymuno â ni yn y sioe lwyddiannus a chyfeillgar hon. 

Lawrlwythwch y Llythyr Cynhyrchwyr Bwyd a Chrefft a’r Ffurflen Gais a’i dychwelyd gyda’r taliad cyn gynted â phosibl at:

Ann Jones
Maesronw
Bangor Teifi
Llandysul, SA44 5BH

Ebost: annronw@gmail.com

Rhif Ffôn: 01559 363896 / 07976 074394