skip to main content

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar ddydd Sadwrn 3ydd o Fedi 2022

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Stondinau Bwyd a Chrefft 

Eleni rydym wedi cyflwyno pabell Bwyd a Chrefft arbennig, bydd y babell hon ar gyfer yr holl fwydydd a chrefftau cyffrous sy'n cael eu cynhyrchu yn ein hardal.
 
Gwahoddir cynhyrchwyr i ymuno â ni yn y sioe lwyddiannus a chyfeillgar hon. 

Lawrlwythwch y Llythyr Cynhyrchwyr Bwyd a Chrefft a’r Ffurflen Gais a’i dychwelyd gyda’r taliad cyn gynted â phosibl at:

Ann Jones

Maesronw

Bangor Teifi

Llandysul, SA44 5BH

Rhif Ffôn: 01559 363896 / 07976 074394

Cynnal y Cardi

Cyllidwyd y prosiet hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig