skip to main content

Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar ddydd Sadwrn 3ydd o Fedi 2022

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Stondinau Masnach

Please download the Trade Stand Application form here and return as soon as possible to 

Mrs Delyth Evans
Ger y Ffynnon,Saron, Llandysul.
Ffôn: 01559 371387
Mor fuan ag sy'n posib.
 


cynnal y cardi
Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.’
 
“This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.’