skip to main content

Llandysul & District Agricultural Show is on Saturday 3rd September 2022 

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Trade Stands

Please download the Trade Stand Application form here and return as soon as possible to 

Mrs Delyth Evans
Ger y Ffynnon, Saron, Llandysul.
Tel: 01559 371387
As soon as possible.cynnal y cardi

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.’
 
“This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.’