skip to main content

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar Ddydd Sadwrn 1af o Fedi 2018

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Cysylltu

Please send all correspondence to:

Ysgrifenyddes— Beth Davies, Tynewydd, Gorrig, Llandysul.

Tel/Fax: 01559 362850; Mobile 07901 716957; E-mail: bethan@cd1340.f9.co.uk.

 

Lleoliad

Hengae Fields, Saron SA44 5DP (click the address for a map.)
(Benthycwyd  Mr & Mrs Angus Wyse a Mr & Mrs John Marks & Son)