skip to main content

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar Ddydd Sadwrn 1af o Fedi 2018

Sioe Llandysul - Llandysul Show logo

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llandysul a'r Cylch ar Ddydd Sadwrn 1af o Fedi 2018.

Gall Stondinwyr Masnach a Stondinwyr bwyd a chrefft wneud cais am stondin.

Caeau Hengae Fields, Saron SA44 5DP
(Benthycwyd  Mr & Mrs AngusWyse a Mr & Mrs John Marks & Son)

Comprising Agricultural, Horticultural, Cattle, Horses, Sheep, Dogs and Domestic Classes, Y.F.C. Competitions, Foxhound Display, Trade Stands, Craft/Food Fair and Demonstration Marquee, Vintage Show

Llywyddion
Mr & Mrs L. Organ, Ty Mari, Rhos

Is-Lywydd
Mr David Davies, Maesgwion, Llandysul

Field Open to Public at 9.00 a.m.
Judging to Commence at 9.30 a.m. prompt
Admission Fee: £7 / School Children: £2.00
Free Car Park; Ringside Parking £3.00

Dawns Sioe Llandysul - H a’i Fand, Dafydd Pantrod a Newshan


Cadeirydd/Chairman—AngusWyse, Blaenwthan, Saron
Trysorydd/Treasurer—Delyth Evans, Ger-y-ffynnon, Saron